18th November    Trinity 25    Daniel 12:1-3    Mark 13:1-8
25th November    Next before Advent    Daniel 7:9-10 &13-14    John 18:33-37

2nd December Advent 1 Jeremiah 33, 14-16 Luke 21, 25-36
9th December Advent 2 Malachi 3, 1-4 Luke 3, 1-6
16th December Advent 3 Zeph 3, 14-end Luke 3, 7-18
23rd December Advent 4 2Samuel 7, 1-5, 8-11, 16 Luke 1, 39-45
30th December Christmas 1 1Samuel 2, 18-20 & 26

6th  January Epiphany Isaiah 60:1-6 Matthew 2:1-12
13th January Epiphany 1 Isaiah 43:1-7 Luke 3:15-17 & 21-22
20th January Epiphany 2 Isaiah 62:1-5 John 2:1-11
27th January Epiphany 3 Nehemiah 8:1-3,5-6, 8-10 Luke 4:14-21

3rd February Epiphany 4 Ezek 43, 27 – 44, 4 Luke 2, 22-40
10th February Epiphany 5 Isaiah 6, 1-8 &9-end Luke 5, 1-11
17th February Septuagesima Jeremiah 17, 5-10 Luke 6, 17-26
24th February Sexagesima Gen 2, 4b-9&15-end Luke 8, 22-25